Yleisradio Oy

Yleisradio Oy (YLE)

Den statliga finska televisionen. Finlands motsvarighet till public service och SVT.

http://svenska.yle.fi/