YUV

YUV

Färgsystem för video. Y står för luminans medan U och V står för krominans.