YUV

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

YUV

Färgsystem för video. Y står för luminans medan U och V står för krominans.

Ämnesklassning: Videoteknik