inspelningsledare (FAD)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

inspelningsledare

Första assistenten till regissören. Ofta förkortad FAD.

Engelska: first assistant director

Ämnesklassning: Yrkesgrupper