public service

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

public service

Ett medium som bedrivs i "allmänhetens tjänst". Enligt "manifestets" skapare John Reith skulle mediumet ha hög kvalitet och nås av hela befolkningen, samt organiseras som ett monopol utan reklam. Sveriges Television och Sveriges Radio är exempel på public-service-kanaler.

Engelska: Public Service

Ämnesklassning: TV