Kameravinkel och bildutsnitt

Hur får man en person att se större ut än vad han egentligen är? Eller kanske mindre? Kameravinkeln, dvs från vilken höjd man filmar, kan varieras på flera olika sätt och därmed förändra uppfattningen av bilden. Bildutsnittet ändras däremot genom att förändra motivets storlek i förhållande till bilden. Det är genom förändring och variation av kameravinkeln och bildutsnittet som gör det intressant för tittaren.

Kameravinklar

Kameravinkeln, dvs från vilken höjd man filmar, har stor betydelse för hur tittarna upplever situationen. Om man filmar en person ovanifrån får det en anna betydelse än om man filmar denne underifrån.

Kom ihåg att variera vinklarna mycket - samma vinkel i en film är tråkigt i längden.

Grodperspektiv

Med grodperspektiv menas att man filmar nerifrån och upp mot exempelvis en person. Det gör att personen blir större än vad personen egentligen är och ser därför dominant ut jämfört med tittaren. Detta är ett vanligt knep för att förstärka bovens storlek och makt.

Fågelperspektiv

Fågelperspektiv innebär att man filmar från en högre höjd, ner mot en person. Personen ifråga ser underlägsen ut jämfört med åskådaren. När du filmar djur och barn bör du vara i samma höjd som dem och inte anta en dominant roll.

Normalperspektiv

Normalperspektiv är precis som namnet säger en kameravinkel i normalhöjd. Detta är det vanligaste perspektivet och även den som innehåller minst dramatik.

Objektiv bild

En helt objektiv bild visar allt på avstånd från handlingen. Samtidigt känns det som man är med i historien, men att man står och iaktar den på tryggt avstånd.

Halvsjubektiv bild (Over-the-Shoulder shot, OVS)

En halvsjubektiv bild är en bild som filmas över axeln på en person. Man får då känslan av en andra person.

Subjektiv bild (point of view shot)

Bilder som filmas ur en persons perspektiv kallas subjektiv bild. Kameran "är" en persons ögon och tittaren ser alltså allt utifrån personens ögon. I filmmanus skrivs subjektiva bilder som POV (Point Of View).

Bildutsnitt

Bildutsnittet, eller bildsnittet som det också heter, använder du dig för att variera motivet inom bilden, dvs hur mycket som ska vara med på bilden. Att förändra bildutsnittet gör innehållet mer relevant och intressant för tittaren. Man brukar tala om följande olika bildutsnitt:

Vidbild

Vidbild

Bild över hela platsen där handlingen pågår. Finns en mängd andra namn på detta utsnittet (etableringsbild, översiktsbild, miljöbild, totalbild etc), men alla handlar om att visa miljön handlingen utspelar sig i. Du bör placera detta bildutsnitt i början av en scen, för att ge tittarna bakgrundsinformation, så att de vet var de befinner sig. Vidbilden innehåller mycket information så den bör ligga kvar ett par sekunder extra jämfört med närbilden. Förkortas VB (very long shot, VLS).

Helbild

Helbild

Ramar in huvudmotivet, t.ex. från huvud till fötter på en person, vilket gör att motivet urskiljer sig från bakgrunden. Använd helbilder när de behövs, använd istället halvbilder eftersom de är mer knytna till händelserna. Förkortas HB (long shot, LS).

Halvbild

Halvbild

Utesluter en del av kroppen, exempelvis från midjan och upp mot huvudet. Det mest använda bildutsnittet när det gäller människor, som också "avskärmar" bakgrunden och det som finns runt omkring. En halvbild behöver dock inte vara just från midjan, utan bilden kan beskäras från bröstet och uppåt, vilket följdaktligen kallas bröstbild. Undvik att placera huvudet i mitten av bilden, för då blir det onödigt mycket luft över huvudet. Förkortas 1/2B (medium shot, MS).

Närbild

Närbild

En tätare bild på exempelvis ansiktet, gör att man koncentrerar handlingen till motivet, och inte det som finns runt omkring. Känns mer personligt och man känner samhörighet med personen. Axlarna bör även vara med i bild. Ljuset bör vara mjukt i närbilden till skillnad från de andra bildutsnitten. Närbilden behöver heller inte ligga kvar lika länge i rutan som vidbilden, eftersom den innehåller mindre och mer lättläst information. Förkortas NB (close up, CU).

Extrem närbild

Extrem närbild

För att verkligen visa uttryck, såsom munnen, ett utav ögonen osv. Bör dock inte missbrukas, eftersom det oftast är kryptiskt, dvs svårt att uppfatta. Kan också ge en väldigt dramatisk effekt, särskilt om kameran inte hålls helt stilla. Förkortas extrem NB (very close up, VCU).

Tips

 • Vidbilder bör du placera i början av en scen (de tre första sekunderna, eller mer, beroende på hur mycket information bilden innehåller) för att tittaren ska orientera sig. Amatörfilmare är extrema missbrukare av vidbilder, och vad säger vidbilder? Det ger bakgrunds information, och ingen direkt ankytning till motivet.
 • Använd mycket närbilder. Närbilder är mycket mer personliga och ett ansiktsuttryck kan många gånger säga mer än kroppsspråket. Vid dialog är halvbilder vanligast.
 • I allmänhet bör ljuset vara mjukare ju närmare kameran kommer motivet. I avståndsbilder med detaljer kan du gärna ha direkt, hårt ljus, som t.ex. solen.
 • Beskär inte i lederna. Genom att filma så att fötterna hamnar utanför bild och resten av kroppen i bild får det känslan av dålig komposition, samtidigt som det är irreterande.

Sätt betyg

122

5 kommentarer

 1. Degfem
  skulle nästan säga att exempelbilden till "närbild" snarare är en porträttbild. Men jag vet inte :P
 2. Adam
  Är inte närbild och porträttbild samma sak, Degfem?
 3. Nicolina
  jätte bra, jag går media.
  och har fått lära mig en hel del av det här.
  dock har jag svårt för att komma på namnen
  för bildutsnitten ibland och detta hjälpte mig verkligen.
  dock ska du nog byta ut vidbild till etableringsbild som förnamn.
  för det är så det är in the real life ;) i branchen alltså.
  har lärare som är insatta i det så.
 4. Zeymor
  Riktigt Nice.... fantasktiskt bra gjort

  *****/av 5
 5. Leonard
  det heter sjubjektivt

Skriv kommentar