Första svenska biografen?

Jag undrar vilken den första svenska biografen var? Och vilken film den visade?


Den första filmförevisningen Cinématographe Lumière öppnades i Paris den 28 december 1895 av bröderna Louis och Auguste Lumière inrymd i restaurangen Grand Café vid Boulevard des Capucines.

Ett halvår senare anordnade dansken Harald Limkilde på industri- och slöjdutställningen vid Pilstorp i Malmö sommaren den 28 juni 1896 den allra första filmförevisningen i Sverige.

Kringresande filmförevisare stod för visningarna under filmens första år. Som lokaler användes teatrar, aulor, hotell, frikyrkolokaler och liknande utrymmen. Några hade med sig egna tält där filmerna förevisades och sådana tältbiografer drevs på olika håll i Sverige till in på 1950-talet. Programmet bestod normalt av korta filmstumpar, dokumentära bilder och spelade scener.

Sveriges första fasta biograf fick Göteborg 1902, Kinematografen i Göteborgs arkader (från 1904 Alhambra). Därefter dök det snabbt upp allt fler biografer i Sverige. Och runt 1905 började man bygga specialritade biografer med en strävan efter komfort, elegans och inte minst för att ge status till filmmediet.

I Sverige var det förnämsta tillskottet Svenska Biografteaterns Röda Kvarn (860 platser; arkitekt: Edward Bernhard) vid Biblioteksgatan i Stockholm. Den invigdes 1915 med Mauritz Stillers Madame de Thèbes och skulle i fortsättningen utgöra premiärbiograf.
Vad tycker du om svaret?
1
Skriv ett eget svar