Vad betyder Mise-en-scène?

Jag undrar vad begreppet "Mise-en-scène" står för. Jag hör detta utryck ganska ofta.


Mise-en-scène har en komplex och vid betydelse och översätts bäst med ordet iscensättning. Uttrycket är franskt och är ursprungligen en teaterterm som betyder "placera på scen". Den började användas av tidiga franska filmkritiker.
Mise-en-scène refererar till allt som syns framför kameran och dess utformning - alltså allt i bilden. Regissörens kontroll och utformning av skådespelarnas rörelse och interaktion med allt som finns i bilden som klädsel, rekvisita, miljö, ljussättning. Även kamerarörelse, kameravinkel, bildkomposition och bildutsnitt ingår i uttrycket.

Det är en sammanfattande filmterm av en iscensättning av någonting, till exempel den fysiska miljön i vilken en händelse äger rum. Då man nämner ordet mise-en-scène menar man oftast filmens stilgrepp och därigenom regissörens kontroll genom sin regi att förverkliga sin vision.
Vad tycker du om svaret?
5
Skriv ett eget svar