Hur formulerar jag upphovsrätten i ett filmavtal?

Jag har fått i uppdrag att göra en presentationsfilm om en utbildning. Kunden är ett gymnasium i Malmö men de tillhör ett större företag med skolor på många ställen. De hjälper mig med inspelningsplatser och folk som ska intervjuas. Filmen ska läggas på Malmöskolans hemsida. Detta är ju inte en konstnärlig film. Räknas den som litterär? Ni har skrivit att för upphovsrätt måste filmen antingen vara "konstnärlig" eller "litterär". Jag önskar inte överlåta upphovsrätten helt därför att det kan då bli fritt fram även för de andra skolorna att lägga upp den på sina respektive sidor utan att jag får mer ersättning för det. Priset jag har angett gäller bara Malmösidan. Hur kan man bäst formulera detta i ett kontrakt?


I upphovsrättslagen görs en uppräkning av vilka typer av verk man erhåller upphovsrätt för. På punkt fyra hittar vi "filmverk", vilket betraktas som ett konstnärligt verk. Ordet konstnärlig ska ses i en vidare betydelse och inte som just en konstfilm. Även informationsfilmer är alltså konstnärliga enligt lagen, även om vi filmare gör en distinktion mellan dem.

Det som är mest relevant är om din film uppnår verkshöjd, det vill säga originalitet. Man kan lite förenklat säga att du har en automatisk upphovsrätt när du gör något som andra inte kan åstadkomma utan att härma dig.

När det gäller kontraktet är det rimligast att skriva att det är skolan ifråga som köper en rätt att visa filmen (och hur länge) och på vilka webbsidor det får ske. Säljer du den rätten till organisationen (det vill säga bolaget) eller är det för skolan i Malmö? Detta bör framgå så att det inte blir några frågetecken senare, och för att slippa tvista om tolkningen av avtalet.

I övrigt finns det några generella tips när man skriver avtal:

1. Datum. Det datum när kontraktet upprättades eller skrevs under.

2. Parter. Vilka parter kontraktet är emellan. Det vill säga dig och det företag, kunden, du säljer filmen till. Den person som står på avtalet är inte nödvändigtvis vara samma person som kommer att använda din film senare.

3. Definition av termer. Det är alltid en god idé att beskriva vad man menar med olika ord som kan tolkas olika. Om du bara skriver "filmen" kanske du menar den fysiska filmen som ligger på en blu-ray-skiva medan kunden även inkluderar upphovsrätten för filmen. Genom en förklaring av definitionerna gör ni klart vad som gäller.

4. Skyldigheter. Vilka skyldigheter du har som leverantör av filmen, och vilka skyldigheter kunden har att rätta sig efter. Det är i princip de villkor som gäller för hur produkten ska produceras och sedermera få användas. Detta är för att garantera både dig och kunden om vad ni kan förvänta er när produkten väl är färdig.

5. Leverans. Den produkt som ska levereras och när. Till exempel en videofil för att ladda upp på nätet.

6. Betalning. Hur betalning ska ske. Du kan till exempel begära att få halva summan innan du börjar producera filmen och resterande vid leverans.

7. Upphovsrätt (immateriella rättigheter). Vem som äger vad, vad de kan göra med materialet och när.

8. Tystnadsplikt. Beroende på vad det är för film och kund du har kan ni ha tystnadsplikt om materialet innan det kommer ut på marknaden.

9. Ansvar. Vid eventuella fel är det viktigt att klargöra vem som har ansvaret för att rätta till felet, likaså om du skulle göra något som står i konflikt med lagstiftningen. Specificera gärna inom vilken tid felet ska vara åtgärdat.

10. Uppsägning eller avbrytande. Om det inte går som planerat är det en god idé att även inkludera hur avtalet ska avbrytas. Ska du få betalt för det arbete du lagt ned hittills? Vad händer om kunden är missnöjd med resultatet? Allt sådant ska skrivas in här.

11. Regerande lag. Om du jobbar i Malmö och gör en film för ett danskt bolag är det en god idé att skriva ned vilket av ländernas lagar som ska gälla vid en eventuell tvist.

12. Signaturer. Underteckna avtalet med varsin signatur. Muntliga avtal är visserligen också bindande, men det kan vara svårt att faktiskt bevisa det. Ha därför alltid som vana att skriva viktiga avtal på papper.
Vad tycker du om svaret?
3
Skriv ett eget svar