Stocka filmfestival

Stocka filmfestival arrangeras vartannat år av Stocka folkets hus, Filmcentrum, Bergsjögården, Smedjan och Tallen.

Stocka filmfestival startade 1999.

Postadress
Stocka filmfestival
Stocka

Kontakta