Kulturama filmskola

Kulturama filmskola har en tvåårig filmutbildning och är utformad för att ge en stabil grund för professionellt filmskapande, vare sig du vill skriva manus, regissera, arbeta med filmfoto, ljud och klippning eller bli producent.

Utbildningarna är praktiska och yrkesinriktade och innehåller även grundläggande teoretiska moment. Lektioner och föreläsningar kombineras med lärarledda workshops som mynnar ut i både praktiska övningar och ett flertal filmproduktioner.

Utbildningen arbetar med fiktionsfilm som utgångspunkt. Teknik och berättande är utbildningens hörnpelare - båda behövs i allt filmskapande, oavsett om det är kort- eller långfilm, informations- och reklamfilm eller dokumentär. Utbildningens motto är ”learning by doing”.

Postadress
Kulturama filmskola
Box 19193
104 32 Stockholm

Kontakta
08-505 900 31