Lindholmen Film & tv

Lindholmen Film & tv arbetar på uppdrag av Göteborg stad med att stödja branschutveckling och innovationer inom spel, film, tv och rörlig bild. De gör detta i nära samarbete med produktionsbolag, leverantörer, filmarbetare, branschorganisationer och andra aktörer inom området.

Lindholmen Science Park bidrar till att lokala film- och tv-producenter och kreatörer får förutsättningar att utveckla nya filmer, tv-serier och andra format på berättelser. Berättelser som ur ett samhällsutvecklingsperspektiv är viktiga för vår kultur, kreativitet och konkurrenskraft.

Det långsiktiga målet är att öka filmproduktionen i Göteborg och Västsverige och ge nya utvecklingsmöjligheter för den samlade kompetens som redan finns inom mediaområdet i Göteborg. Uppdraget innefattar även att få fler produktionsbolag att etablera sig i Göteborg och genom finansiering och samverkan lyfta fram och stödja innovativa idéer och projekt inom området

Postadress
Lindholmen Film & tv
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5
Box 8077
402 78 Göteborg

Kontakta
031-764 70 00