Organisationer

Organisationer som bedriver filmverksamhet, filmproduktion eller liknande. Gå med och hitta likasinnade filmare runtom i Sverige.

 1. Biografcentralen

  Farsta

  Biografcentralen är en ideell förening som sedan 2011 som arbetar för att tillgodose kvalitetfilmsbiografernas behov genom kompetenshöjning, internationell samverkan och utbyte av idéer. Organisationen arbetar också med att skapa mötestillfäll...

 2. FilmCentrum

  Stockholm

  Kulturförening som importerar och distribuerar kvalitetsfilm. De har närmare tusen titlar i distribution: spelfilm, dokumentärfilm och kortfilm från hela världen för barn och vuxna. Föreningen hjälper även sina medlemmar med utrustning och vägl...

 3. FilmCentrum Syd

  Malmö

  FilmCentrum Syd är ett regionalt kontor och mötesplats för filmarbetare i Skåne. FilmCentrum Syd erbjuder sina medlemmar produktionsstöd, verkar som ett resurscentrum med professionell teknik och handledning och stödjer årligen ett 60-tal kort- oc...

 4. Föreningen Ny Film

  Göteborg

  Arrangerar visningar av udda underhållningsfilm (biografkopior 35mm eller 16mm film) som faller utanför ramarna för vad som visas på den ordinarie bioreportoaren.

 5. Föreningen Sveriges Filmproducenter

  Stockholm

 6. Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)

  KLYS är en paraplyorganisation för 19 konstnärliga fackförbund.

 7. KulturPool

  Ett nätverk av aktiva inom mediabranschen.

 8. Lindholmen Film & tv

  Göteborg

  Lindholmen Film & tv arbetar på uppdrag av Göteborg stad med att stödja branschutveckling och innovationer inom spel, film, tv och rörlig bild. De gör detta i nära samarbete med produktionsbolag, leverantörer, filmarbetare, branschorganisationer o...

 9. Nordic Copyright Bureau (NCB)

  Copenhagen

  Nordic Copyright Bureau bevakar upphovsrättsliga frågor i Norden och Baltikum. NCB har sitt huvudkontor i Köpenhamn och lokala kontor i respektive land.

 10. Oberoende filmares förbund (OFF)

  Stockholm

  Oberoende filmares förbund är ett filmförbund som arbetar politiskt för oberoende filmare och producenter, samt verkar för ett kreativt och nydanande filmklimat. Förbundet grundades 1984 och samlar personer inom branschen som har liknande förut...

 11. Pinefloat Productions

  Kungälv

  Producerar independent spelfilm.

 12. Studiefrämjandet i Östergötland

  Linköping

  Du kan kostnadsfritt starta en studiecirkel för att läsa och göra film. Du får tillgång till utrustning, kunskap och handledning. Studiefrämjandet finns också i Norrköping, Motala och Söderköping.

 13. Svenska Filminstitutet

  Stockholm

  Har i uppdrag att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och verka för internationellt samarbete på dessa områden.

 14. Svenska Institutet

  Stockholm

  Främjar kultur- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och utlandet.

 15. Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

  Stockholm

  Stim bevakar de ekonomiska rättigheterna åt svenska och utländska kompositörer, bearbetare, textförfattare och deras förlag. När deras musik framförs offentligt eller spelas in tar Stim betalt för detta och fördelar sedan pengarna mellan dem som ä...

 16. Sveriges Biografägarförbund

  Solna

 17. Sveriges Film- och Videoproducenters Förening

  Hallstahammar

  En sammanslutning av företag som producerar reklam- och beställningsfilm samt program för TV och radio.

 18. Sveriges filmförbund (Sfilm)

  Södertälje

  Sveriges filmförbund (Sfilm) är ett riksförbund som bland annat arrangerar Sveriges kortfilmfestival (SKFF). Förbundet delar ut filmstipendium samt anordnar filmvisningar, workshops, filmseminarier och andra filmevenemang i sitt arbete att på ol...

 19. Sveriges Förenade Filmstudios

  Stockholm

  Fristående, idéell förening som främjar spridning och visning av kvalitetsfilm i Sverige.

 20. Sveriges Videodistributörers Förening (SVF)

  Solna

 21. Swedish Film

  Solna

  Swedish Film distribuerar och hanterar rättigheter för filmer som visas i slutna kretsar som exempelvis skolklasser eller föreningar (det så kallade institutionella rättighetsområdet), som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. ...

 22. Swedish Standards Institute (SIS)

  Stockholm

  På SIS kan man få information om vilka standarder som råder i Sverige, t.ex. antal perforeringar på olika filmtyper etc. DIN är Tysklands motsvarighet och ASA är USA:s motsvarighet. SIS hette tidigare Standardiseringen i Sverige.

 23. Teaterförbundet

  Fackförbund för scen och media och organiserar professionella skådespelare, sångare, dansare, artister, regissörer och scenografer samt teknisk och administrativ personal inom teater, film, bio, radio och TV. Förbundets uppgift är att i kollektiva...

 24. Women in Film and Television (WIFT)

  Women in film and television, WIFT, är en politiskt obunden, ideell organisation som synliggör och stärker yrkesverksamma kvinnor i alla funktioner inom film, tv och annan rörlig bild. Tidigare var förbundet Svenska Kvinnors Filmförbund, SKFF, ...

Kategorin uppdaterades senast 2023-08-27.