Svenska Filminstitutet

Har i uppdrag att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och verka för internationellt samarbete på dessa områden.

Postadress
Svenska Filminstitutet
Box 271 26
102 52 Stockholm

Kontakta
08-665 11 00