Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)

KLYS är en paraplyorganisation för 19 konstnärliga fackförbund.

Postadress
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)

Kontakta
08-667 88 90