Nordic Copyright Bureau (NCB)

Nordic Copyright Bureau bevakar upphovsrättsliga frågor i Norden och Baltikum. NCB har sitt huvudkontor i Köpenhamn och lokala kontor i respektive land.

Postadress
Nordic Copyright Bureau (NCB)
P.O. Box 9066 DK-1022
Copenhagen

Kontakta
+45 33 36 87 00