Oberoende filmares förbund (OFF)

Oberoende filmares förbund är ett filmförbund som arbetar politiskt för oberoende filmare och producenter, samt verkar för ett kreativt och nydanande filmklimat.

Förbundet grundades 1984 och samlar personer inom branschen som har liknande förutsättningar, i allmänhet filmare och producenter som arbetar i mindre produktionsbolag. Medlemmarna driver ofta själva sina projekt från idé till färdig film; ibland drivs projekten i nära samarbete mellan en producent eller regissör och ibland är producent och regissör samma person. Styrkan med detta arbetssätt är att det kan leda till personliga uttryck och filmer med stor konstnärlig integritet, och att filmer som aldrig annars hade blivit gjorda verkligen blir till. Svagheten är att oberoende producenter ofta är mer utsatta i förhandlingssituationer med TV-bolag och andra finansiärer. Oberoende filmares förbunds syfte är att stärka medlemmarna i dessa situationer.

Filmpolitiskt står förbundet ofta som försvarare av de persondrivna uttrycken och har starka band till auteur-traditionen. Förbundet har en neutral inställning till teknik, distributions och format.

Postadress
Oberoende filmares förbund (OFF)
Box 271 21
102 52 Stockholm

Kontakta
08-663 66 55