Svenska Institutet

Främjar kultur- och erfarenhetsutbyte mellan Sverige och utlandet.

Postadress
Svenska Institutet
Box 7434
103 91 Stockholm

Kontakta
08-789 20 00