Kultur, Samhälle, Mediegestaltning

KSM står för Kultur, Samhälle, Mediegestaltning och är en magisterutbildning om fyra år. Det är en högskoleutbildning vid Linköpings universitet förlagd i Norrköping och som syftar till att utbilda mediaproducenter. Inriktningen på filmdelen är i första hand
dokumentär, men även spelfilm. Andra vissuella inriktningar är utställningar, audio och hypermedia. Samtliga varvas med teoridelar som kretsar kring kultur- och samhällsvetenskap.

Postadress
Kultur, Samhälle, Mediegestaltning
Kungsgatan 38
601 74 Norrköping

Kontakta
011-36 30 00