Katrinebergs folkhögskola

Katrinebergs folkhögskola har en ettårig och en tvåårig filmlinje.

Filmlinjens ettåriga grundutbildning fokuserar på filmiskt berättande och produktion. Under utbildningen ges grundläggande handledning inom regi, manus, foto, ljus, ljud och redigering, vilket varvas med praktiska övningar, inspelningstillfällen, studiebesök, gästföreläsare och möjlighet till praktik i filmbranschen.

Filmlinjens andra år är en fortsättning på filmlinjens grundutbildning (eller motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt) och syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper i filmproduktion. Påbyggnadsåret är ett produktionsår där alla deltagare ges möjlighet att skriva manus och regissera en större produktion, samt arbeta i flera olika teamfunktioner. Utbildningen fokuserar på på manusutveckling, regi, filmanalys och redigering. Under andra året finns möjlighet till en längre praktikperiod samt fördjupning inom specifika områden och längre samarbeten med deltagarna på skolans skådespelarlinje.

Postadress
Katrinebergs folkhögskola
311 65 Vessigebro

Kontakta
0346-575 00