Publikkoden – fokus på tittartrender

Det här evenemanget har redan varit.

19 nov

Att ha kunskap om publiken och tittartrender har blivit allt viktigare på en hårt konkurrensutsatt och snabbt föränderlig marknad för film.

Den 19 november klockan 14.30 till 16.00 anordnar Filmrummet en paneldiskussion med representanter från bland annat SF Anytime, Filmstaden och SVT där vi pratar om vod-marknaden, trender, filmkonsumtion och utveckling. Vi bjuds även på insikter från de senaste undersökningarna om filmkonsumtion genomförda av Svenska Filminstitutet, liksom på höjdpunkter från rapporten "Utbudet på den svenska vod-marknaden", som släpps i samband med Filmrummet.

– Vad krävs för att svensk film ska nå fram till dagens publik?
– Vad finns det för tittarmönster för film och serier, olika befolkningsgrupper och visningsfönster?
– Hur ser filmutbudet ut på svenska vod-tjänster?
– Vad tycker publiken egentligen om svensk film?

Visionen för filmpolitiken är bland annat att svensk film ska angå alla och vara ett självklart och tillgängligt val för publiken i hela landet. Svenska Filminstitutet genomför därför årligen undersökningar av den svenska befolkningens filmkonsumtion för att sprida kunskap om publiken och marknadens utveckling till bransch och allmänhet. Filminstitutets analytiker Torkel Stål inleder Filmrummet genom att presentera några av de viktigaste insikterna från de senaste undersökningarna.

I samband med Filmrummet släpps även rapporten ”Utbudet på den svenska vod-marknaden”. För att få en inblick i undersökningen har vi bjudit in medieanalytikern Henrik Ekwall som lyfter insikter och höjdpunkter. Vilka skillnader finns mellan utbud och efterfrågan? Hur stor del av utbudet är svenskt? I vilken utsträckning används olika vod-tjänster? Vilka filmer är mest populära?

Deltagare:
– Anna Croneman, programchef drama och film, SVT
– Helena Eklund, Marketing Director, Filmstaden
– Henrik Ekwall, medieanalytiker, Mediavision
– Torkel Stål, analytiker, Svenska Filminstitutet
– Peter Öhman, Head of Content & Publishing, SF Anytime

Evenemanget är gratis men anmälan krävs.

Vad: Publikkoden – fokus på tittartrender
Tid:kl 14.30 tisdag 19 november 2019
Plats:
Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1 Stockholm
Hemsida:https://www.filminstitutet.se/sv/se-och-samtala...
Arrangör:Svenska Filminstitutet Läs mer om arrangör
Spara i kalender

Tipsa om evenemang