15,8 miljoner biobesök filmåret 2010

3D-film och svensk film. Det är några av kännetecknen för bioåret 2010 som genererade 15,8 miljoner biobesök.

– Efter ett otroligt starkt bioår 2009 landade 2010 års siffror på en mer normal nivå. Det gäller även besöken på svensk film. Digitaliseringen av biograferna diskuterades flitigt under det gångna året. Vid årsskiftet var 140 av 831 salonger utrustade med den nya 2K-tekniken. Vid sidan av arbetet mot ett nytt filmavtal är digitaliseringen av landets biografer den kanske enskilt viktigaste filmpolitiska frågan, säger Bengt Toll, tillförordnad vd på Svenska filminstitutet.

Bioåret 2010 visar fortsatt stabilitet över tid vad det gäller besök. Siffran ligger strax över genomsnittet för de senaste fem åren. Slår man ihop januari till december uppgick biobesöken till 15 820 206.

Även om det ännu finns få biografer med 3D, fick 3D-formatet en stor skjuts framåt under året. Andelen ökade från 3,9 procent till 15,1 av de totala biobesöken och uppgick till drygt 2 390 000 besök under året.

Besöken till svenska filmer var över tre miljoner, precis som under större delen av 2000-talet. Den svenska marknadsandelen under året blev 20,8 procent.

Skriv kommentar