SFI

SFI, eller Svenska filminstitutet, är en stiftelse som bildades 1963 som stödjer och främjar skapande, distribution och visning av film.