Bertil Sandgren till Filminstitutets styrelse

Regeringen har utsett Bertil Sandgren till ny ledamot i Svenska Filminstitutets styrelse. Bertil Sandgren (född 1942) har under drygt trettio år arbetet med produktion, inköp och distribution av film.

Skriv kommentar