Propagandaministeriet har börjat sin lobbying för upphovsrätt

Regeringskansliet, eller propagandakansliet som det kanske bör benämnas, har synnerligen gått lobbyisterna tillmötes. Regeringens senaste pamflett är ett tydligt resultat av musiklobbyn.

Ta upphovsrättslagen som exempel. Varje medborgare får göra en egen kopia av en film eller musik för eget bruk, eller för att ge en kopia till en vän eller familjen. Det är den lagliga privatkopieringen som den så kallade kassettavgiften finansierar. Men tack vare effektiv lobbying är det även förbjudet att kringgå kopieringsskydd, även om regeringen i samma andetag uttrycker stöd för privat kopiering. Vår lagstadgade rättighet, att göra en kopia av det verk vi har köpt, är förbjudet tack vare stark lobbying från musikindustrin.

"Trots att kringgående för privat bruk inte är tillåtet enligt de nya reglerna anser regeringen att det är viktigt att det även i fortsättningen ska vara möjligt att kopiera för privat bruk" skriver justitiedepartementet angående kopieringskydd. Det är fullständig idioti - man kan inte ha kakan och samtidigt äta upp den.

2006 var det polisens uppgift att storma webbhotellet PRQ för att beslagta servrar som tillhörde piratsajten Pirate Bay. Detta var på direkt uppmaning från amerikanska upphovsrättsorganisationer. Trenden är oroväckande när utländska organisationer tillåts agera på svenskt territorium. Lägger vi till häktandet av svensksomalierna och CIA:s avvisande av egyptensvenskarna framgår det med ännu större tydlighet.

Denna rädsla för kopiering är naturligtvis inget nytt fenomen. När radion kom var den ett hot mot stenkakorna. Varför skulle någon köpa skivor när de sändes gratis i etern? När tv:n kom var den ett hot mot biograferna. Varför skulle någon gå på bio när man kan se filmerna gratis i vardagsrummet? När biblioteken kom var de ett hot mot bokförsäljarna. Varför skulle någon köpa böcker när man kan låna dem gratis?

Nu när vi står inför ytterligare en återupprepning av historien så ser vi samma panikartade tillvägagångssätt från bolagens sida. Att sprida propaganda som visar hur fel det är att bryta mot upphovsrätten samtidigt som rätten till privat kopiering förbjuds av samma lobbygrupp. Inte undra på att alla blir "kriminella".

Den principiella diskussionen om upphovsrätt är däremot en bra sak och skyddar upphovsmannen från att dennes verk används olovligen och i fel sammanhang. Men ohederlig propaganda och kopieringsskydd slår endast tillbaka på branschen själv. Kopieringsskydd är detsamma som en defekt produkt. De ideal de försöker värna om är också de första som får stryka på foten tack vare deras lobbying. Och det med rätta.

Speciellt när Antipiratbyrån kallar det olagligt att länka till Pirate Bay.

Att länka till upphovsrättskyddat material är inte olagligt. Högsta domstolens dom gällande länkar till mp3-filer visade sig inte utgöra något lagbrott (det så kallade mp3-målet). Det var år 2000. Det är nog dags att uppdatera juridikböckerna och blicka in i verkligheten i stället för att leka reaktionärer och konstatera att det var bättre förr. När inte konsumenterna hade makten, det vill säga.

Skriv kommentar