Videostreaming ökade med 25 procent under corona

Videostreaming ökade med 25 procent under corona

Netflix fortsatt störst men Viaplay har ökat mest under corona.

Hemmasittandet under Corona gör att vi tittar mer på tv och onlinevideo. MMS har undersökt vilka streamingtjänster som hade mest tittande under de inledande Coronaveckorna.

Streamingtittandet ökade under årets första kvartal med drygt två procent i daglig räckvidd mot förra året, vilket är en lägre ökningstakt än vad vi är vana vid att se. Men efter vecka 11 fick streamingtjänsterna ett ökat tittande och det dagliga tittandet på tjänsterna ökade i snitt med 25 procent.

Netflix, som har mest tittande, ökade med 19 procent och nådde upp till en daglig räckvidd på 28 procent. Men den tjänst som ökade mest var Viaplay som ökade med hela 38 procent och nådde upp till en daglig räckvidd på 10 procent.

MMS undersökning bygger på 3 000 telefonintervjuer med svenskar i åldern 9 till 99 år. Resultaten publiceras i rapporten Trend & Tema som utkommer fyra gånger per år.

Skriv kommentar