TV4 förlorade omdiskuterat reklamavbrottsfall i HD

Programbolaget har inte rätt att avbryta för reklam står det i Högsta domstolens slutgiltiga dom. TV4 döms att ersätta Claes Eriksson och Vilgot Sjöman med 250 000 kronor vardera.

Sommaren 2002 hade TV4 reklamavbrott i filmerna "Hajen som visste för mycket" och "Alfred" vid två respektive tre tillfällen. Detta fick regissörerna att gå i taket. De menade att avbrotten förstörde dramaturgin i filmerna.

- Vi är fantastiskt glada att också HD konstaterar att regissörerna har rätt, säger Karin Enberg, ordförande för Klys som stött rättsprocessen juridiskt och ekonomiskt.

TV4:s advokat, Peter Danowsky anser att HD:s dom har två sidor. Positivt är att den skrivits avskalat och tydligt, vilket gör det lättare att veta hur man kan förhålla sig i liknande ärenden. Mer negativt, menar Danowsky, är att domen framstår som otidsenlig, eftersom reklamavbrott är allmänt vedertagna och godkänns av de flesta regissörer i såväl Sverige som i utlandet.

Rättsfallet har fått mycket uppmärksamhet och anses viktigt eftersom den grundlagsstadgade upphovsrätten ställts mot radio- och tv-lagen.

Skriv kommentar