1080p

1080p

Anger bildens upplösning. 1080 betyder att att det finns 1 080 horisontella pixlar och p betyder att formatet är progressivt.