1080p

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

1080p

Anger bildens upplösning. 1080 betyder att att det finns 1 080 horisontella pixlar och p betyder att formatet är progressivt.

Ämnesklassning: Videoteknik