Audio Codec 3

Audio Codec 3 (AC3)

En codec som används för kodning i ljudsystemet Dolby Digital.