Audio Codec 3 (AC3)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Audio Codec 3

En codec som används för kodning i ljudsystemet Dolby Digital.

Ämnesklassning: Musik/ljud