Audio Video Interleaved

Audio Video Interleaved (AVI)

Ett filformat som innehåller en blandning av ljud och video. Formatet fungerar som en container och kan därför kräva olika codecar för att visa materialet. Filändelsen för en AVI-fil är .avi.