bildutsnitt

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

bildutsnitt

Bildutsnitt kallas det som ryms i bilden och som är synligt innanför bildens ytterkanter.

Man brukar prata om fem bildutsnitt: vidbild, helbild, halvbild, närbild och detaljbild (extrem närbild).

Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild