bildutsnitt

bildutsnitt

Bildutsnitt kallas det som ryms i bilden och som är synligt innanför bildens ytterkanter.

Man brukar prata om fem bildutsnitt: vidbild, helbild, halvbild, närbild och detaljbild (extrem närbild).

På engelska används ofta följande förkortningar:

ELS = Extreme long shot (extrem vidbild)
LS = Long shot (vidbild)
MS eller MED = Medium shot (halvbild)
CU = Close up (närbild)
ECU = Extreme close up (extrem närbild)