Broadcast Wave Format

Broadcast Wave Format (BWF)

Broadcast Wave Format (BWF) är ett inspelningsformat för ljud som används inom film-, radio- och tv-produktion.

Syftet med filformatet är att underlätta utbytet av ljuddata mellan olika datorplattformar och applikationer genom att bädda in metadata i ljudfilen. Formatet är en förlängning av Microsoft WAV-ljudformatet och är avsedd för filbaserade icke-linjära digitala ljudinspelare. Precis som WAV-ljudformatet har BWF-formatet filnamnstillägget .WAV.

BWF specificerar formatet på metadata, vilket gör att ljudbearbetningselement kan identifiera sig själva, dokumentera deras aktiviteter och stöder tidskod för att möjliggöra synkronisering med andra inspelningar. Denna metadata lagras utöver den digitala ljudfilen i WAV-format.

BWF-formatet utformades ursprungligen av European Broadcasting Union. BWF är det rekommenderade formatet för digitalisering av ljudfiler enligt International Association of Sound and Audiovisual Archives.