Creative Commons

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

Creative Commons

En form av licens som ger större frihet i upphovsrätten. Ger upphovsmän som vill göra sina alster allmänt tillgängliga utan inskränkningar som upphovsrättslagen normalt orsakar.

http://creativecommons.org/

Ämnesklassning: Arbetsmetodik