Creative Commons

Creative Commons

En form av licens som ger större frihet i upphovsrätten. Ger upphovsmän som vill göra sina alster allmänt tillgängliga utan inskränkningar som upphovsrättslagen normalt orsakar.

http://creativecommons.org/