kamerainställning

kamerainställning

Kamerainställning är den plats från vilken kameran är uppriggad och spelar in. Om man flyttar kameran fysiskt innebär det en ny kamerainställning.

Om man exempelvis filmar en intervju kan man ha två kamerainställningar. Vid den första kamerainställningen är kameran riktad mot intervjupersonen medan den andra är riktad mot reporten som genomför intervjun. När man redigerar materialet kan man sedan klippa mellan dessa två inställningar flera gånger.

Man kan också skilja mellan två typer av kamerainställningar. Den ena genomförs med en (1) kamera, som därför måste flyttas runt när man byter inställning, och den andra genomförs mellan två eller fler kameror som täcker flera kamerainställningar samtidigt.

Jämför även tagning, sekvens och scen.

Engelska: camera setup