Progressive segmented Frame

Progressive segmented Frame (PsF)

Metod för att lagra videoinnehåll med progressiv scanning på ett media som bara stöder radsprång. Förkortas PsF och ibland sF.

En förkortning som 24PsF innebär därmed att 24 bilder per sekund spelas in med PsF.