Statens biografbyrå

Filmcensuren nu avskaffad

Vetenskapsradion om den svenska filmcensuren

Svenska filmcensurens historia

Svenska filmcensurens historia

Filmcensur får direktör att avgå

Filmcensur får direktör att avgå

2 kommentarer