Svenska filmcensurens historia

2 min

Sekelskiftet 1900-talet: De första offentliga filmvisningar i Sverige hålls 1896. De lokala polismyndigheterna sköter godtyckligt kontrollen. Runt 1905 kommer initiativ i riksdagen för en central granskningsmyndighet.

1910-talet: I juni 1911 kommer biografförordningen - och all film för offentlig visning ska förhandsgranskas. Åldersgränsen sätts från 15 år på vissa filmer. Filmer får inte bryta mot "allmän lag eller goda seder", inte heller "verka förråande, upphetsande eller till förvillande av rättsbegreppen".

1914 tillkom en paragraf riktad mot filmer som kunde skada rikets förhållande till främmande makt. Användes främst under världskrigen.

1920-talet: Eisensteins Pansarkryssaren Potemkin totalförbjuds för att den innehåller ett uppror mot överhögheten - det anses kunna verka upphetsande på arbetarklassen.

1930-talet: Det första långa klippet - ruggiga trollbjörnar tas bort ur en Helan och Halvan-film för att bli barntillåten. Utländsk journalfilm censureras för att undvika propaganda. Bland annat saxas fyra minuter "tyskfientlig dialog" bort.

1940-talet: Stor vaksamhet mot filmer som kan äventyra rikets förhållande till främmande makt. Humphrey Bogarts spark mot en flaska vichyvatten klipps bort från Casablanca 1943, vilket sågs som en symbol för den tyskvänliga Vichyregimen. Kalle Anka-filmen Der Fuerhrers face som ironiserar Hitler totalförbjuds.

1950-talet: Många gangsterdramer och westernfilmer förbjuds.

1960-talet: Debatt om censur blossar upp runt Ingmar Bergmans Jungfrukällan och Vilgot Sjömans Jag är nyfiken - gul. Hans omdiskuterade 491 totalförbjuds och släpps först efter ingrepp från regeringen. Filmutredningen (1964-1969) anser att vuxencensur inte var motiverad, men får inget gehör hos biografbyrå eller politiker. Åldersgränsen 11 år införs vid sidan om 15-årsgränsen 1960.

1970-talet: Den särskilda lag som förbjuder sårande av tukt och sedlighet avskaffas 1971, vilket i praktiken innebär att pornografin släpps fri, även i film. Åldersgränsen 7 år införs 1978.

1980-talet: Motorsågsmassakern förbjuds och (video)våldet präglar censurdebatten under drygt ett decennium. Byrådirektör Gunnel Arrbäck får försvara Sveriges 11-årsgräns på E.T. i amerikanska medier. Tidigare kriterier som berörde försvarshemligheter och utrikespolitiska överväganden stryks.

1990-talet: Alla klippkriterier utom "förråande" avskaffas 1991. Klippen avtar, men Casino får visas först efter saxingrepp. Desperado förbjuds till en början på grund av flera våldsinslag, men får sedan 15-årsgräns.

1 januari 2011: Filmcensuren avskaffas.


Vad tycker du om artikeln?
16
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

Skriv kommentar