Videokamerans funktioner

2 min

Kameran är förstås det viktigaste redskapet för den som vill göra en videofilm, och att kunna hantera dess funktioner är A och O för en lyckad inspelning. Det är genom att bemästra utrustningen som man får frihet att skapa.

Fokus

Med fokuskontrollen ställer man in skärpan på bilden. På de flesta kameror finns såväl automatisk som manuell skärpeinställning. Även om den automatiska skärpeinställningen idag ställs in med hög precision, klarar den oftast inte glas, stängsel eller liknande saker. Lär dig därför att hantera den manuella fokuseringen, samtidigt som du lär dig berätta med bilder.

Bländare och exponering

Med bländaren reglerar man hur mycket ljus som skall exponeras på videokamerans bildplatta. Har man en för liten bländaröppning blir bilden för mörk, så kallad underexponering. Släpper man istället in för mycket ljus in i kameran blir bilden för ljus, så kallad överexponering.

Slutare

Slutaren och bländaren är beroende av varandra vid filmningen för att bilden skall bli rätt exponerad och med slutaren bestämmer man hur länge en bild skall tas, eller exponeras för ljus. En kort slutartid används ofta för att få hela bilden skarp när den spelas upp i slow motion. Skulle en "vanlig" slutartid användas, blir slow motion sekvensen suddig.

HDCAM-camcorder
Foto: Danijel Ivic
Sonys CineAlta-kamera som spelar in på HDCAM-kassetter.

Vitbalans

Med vitbalansen ställer man in videokameran så att färgerna återges korrekt. Detta beror på att alla färger i vår miljö har olika ljus, beroende på om man befinner sig utomhus i solljus eller inomhus i glödlampsljus. Våra ögon ställer om sig blixtsnabbt, vilket kameran inte klarar. Man måste därför rikta kameran mot en vit yta och sedan vitbalansera den, så att kameran ställer in den vita färgen och de övriga så att bilden får rätt färg. En felvitbalanserad bild blir oftast onaturligt blå eller röd, beroende på om man befinner sig utomhus respektive inomhus.

Professionella kameror har också en svartbalans, som noterar vad som är svart i bilden.

Gain/Low light

Med funktionen gain/low light kan bilden ljusas upp om man filmar i mörka miljöer. Bilden blir inte speciellt bra eftersom bildbruset i bilden förstärks och gör bilden kornigare. Gain mäts i decibel (dB).

Fader

Med en fader kan du tona bilden upp och ned, vilket gör att du kan starta dina sekvenser med en svart bild samtidigt som den tonas upp till den riktiga bilden - och vice versa. Vanligen tonas även ljudet ned samtidigt.

Edit search och Review

Edit search och Review är avspelningsfunktioner som till skillnad från Play, kan avspela inspelade scener direkt i Rec/Pause läget. Man behöver därför inte gå över till avspelningsläget Play för att titta på vad man spelat in och sedan återgå till inspelningsläget Rec/Pause. igen. Funktionerna är bra för kontroll av bildövergångar mellan olika scener.

Animation och intervallinspelningar

Med animation kan man spela in mycket korta sekvenser som t.ex. leranimationer och liknande. Intervallinspelning används däremot för att spela in längre sekvenser med färre antal bildrutor för att sedan spelas upp i normal hastighet. Det gör att t.ex. en blomma som håller på att slås ut, slås ut på några sekunder.

Super impose

Super impose är en funktion för att dubbelexponerar bilden, det vill säga lägger ihop en avfotograferad bild som lagras i ett digitalt bildminne, med den vanliga videosignalen. Man får då en bild i bilden.


Vad tycker du om artikeln?
6
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.


2 kommentarer

  1. Srdjan
    Vad är namnet på egenskapen där man kan ha en kamera som har laddningsbart batteri men som även kan vara ansluten till vägguttaget så batteriet inte tar slut mitt i en inspelning?
  2. Joel
    Hejsan

    Jag söker tips på kameror med alla dessa funktioner som är tillräckligt bra för att vara på "riktigt", men helt också så billig som möjligt så den passar för en hobby filmare :).

    Mvh Joel
Skriv kommentar