Film i Jönköping

Film i Jönköping är ett regionalt filmresurscentrum för Jönköpings län.

Film i Jönköping bildades 2002.

Arbetar med filmpedagogisk verksamhet i grundskolor och gymnasieskolor, stödjer kommunernas skolbioverksamhet, stödjer lokala biografer och stödjer etableringen av kommunala videoverkstäder. Därtill arrangeras kortkurser för unga filmare och kompetenskurser för länets lärare och pedagoger.

Postadress
Film i Jönköping
Region Jönköpings län
Film, kultur och utveckling
Länssjukhuset Ryhov, Hus N3
551 85 Jönköping

Kontakta
036-328 480