Film Gävleborg

Film Gävleborg är ett regionalt filmresurscentrum för Gävleborgs län.

Film Gävleborg anordnar bland annat Exit filmfestival.

Film Gävleborg bildades 2001.

Postadress
Film Gävleborg
Region Gävleborg
Film Gävleborg
801 88 Gävle

Kontakta
026-15 40 00