Regionala resurscentrum

Resurscentrum finns i varje län och hjälper unga filmare att göra film. De ger pengar och lånar ut utrustning. De anordnar även årliga filmfestivaler.

 1. BoostHbg

  Helsingborg

  BoostHbg är ett regionalt resurscentrum i Helsinborg för film och digital media. BoostHbg ger stöd till att utveckla nya berättarformer, utbildar kreatörer och producenter, samt skapar kontakter mellan organisationer och filmfestivaler. Boost s...

 2. Film Gävleborg

  Gävle

  Film Gävleborg är ett regionalt filmresurscentrum för Gävleborgs län. Film Gävleborg anordnar bland annat Exit filmfestival. Film Gävleborg bildades 2001.

 3. Film i Dalarna

  Falun

  Film i Dalarna är ett regionalt filmresurscentrum för Dalarnas län. Film i Dalarna arrangerar manustävlingar och andra filmprojekt för skolelever. Ger stöd till kort- och dokumentärfilm, lånar ut produktionsteknik och håller utbildningar.

 4. Film i Jönköping

  Jönköping

  Film i Jönköping är ett regionalt filmresurscentrum för Jönköpings län. Film i Jönköping bildades 2002. Arbetar med filmpedagogisk verksamhet i grundskolor och gymnasieskolor, stödjer kommunernas skolbioverksamhet, stödjer lokala biografer ...

 5. Film i Örebro län

  Örebro

  Film i Örebro län är ett regionalt filmresurscentrum för Örebro län. Film i Örebro län bildades 1999.

 6. Film i Öst

  Norrköping

  Film i Öst är ett regionalt filmresurscentrum för Östergötlands län. Film i Öst bildades 1998.

 7. Film i Region Värmland

  Karlstad

  Film i Region Värmland är ett regionalt filmresurscentrum för Värmlands län. Verksamheten vid Film i Region Värmland bedrevs tidigare vid Film i Värmland som bildades 1995.

 8. Film i Skåne

  Ystad

  Film i Skåne är ett regionalt filmresurscentrum för Skåne län. Film i Skåne bildades 1995.

 9. Film i Sörmland

  Eskilstuna

  Film i Sörmland är ett regionalt filmresurscentrum för Sörmlands (Södermanlands) län. Film i Sörmland bildades 1999.

 10. Film i Västerbotten

  Umeå

  Film i Västerbotten är ett regionalt filmresurscentrum för Västerbottens län. Film i Västerbotten arrangerar även VAFF filmfestival. Film i Västerbotten startades 1995.

 11. Film och rörlig bild (Region Halland)

  Halmstad

  Kulturavdelningen på Region Halland fungerar som ett regionalt filmresurscentrum för Hallands län. Det hette tidigare Film i Halland och bildades ursprungligen 1998 och har sedan dess övergått i Film och rörlig bild under Region Halland.

 12. Film på Gotland

  Fårösund

  Film på Gotland är ett regionalt filmresurscentrum för Gotlands län. Film på Gotland bildades 1997.

 13. Film Stockholm

  Stockholm

  Film Stockholm AB är en regional filmfond som skapar förutsättningar för film- och tv-produktion i Stockholmsregionen. Det arbetar med samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling. Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm oc...

 14. Film Västernorrland

  Sundsvall

  Film Västernorrland är ett regionalt filmresurscentrum för Västernorrlands län. Film Västernorrland hette tidigare Film i Västernorrland och bildades 1996.

 15. Filmkulturell verksamhet i Västmanland

  Västerås

  Filmkulturell verksamhet vid Landstinget Västmanland fungerar som ett regionalt filmresurscentrum för Västmanlands län. Verksamheten gick tidigare under namnet Film i Västmanland och bildades 1998.

 16. Filmpool Jämtland

  Östersund

  Filmpool Jämtland är ett regionalt filmresurscentrum för Jämtlands län. Filmpool Jämtland arbetar för att stärka den lokala filmkulturen och vill vara ett stöd för alla som på något sätt arbetar med film i Jämtlands län. Filmpool Jämtland bi...

 17. Filmpool Nord

  Luleå

  Filmpool Nord är ett regionalt filmresurscentrum för Norrbottens län. Filmpool Nord är också ett produktionscentrum för film- och tv-produktion. Filmpool Nord bildades 1992 och drivs som ett aktiebolag och ägs av tolv kommuner i Norrbotten ...

 18. Filmregion Sydost

  Växjö

  Filmregion Sydost är ett regionalt filmresurscentrum för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Filmregion Sydost bildades hösten 2003 (då under namnet Reaktor Sydost) och är ett resultat av en sammanslagning av Film i Sydost och Filmik.

 19. Förvaltningen för kulturutveckling

  Vänersborg

  Förvaltningen för kulturutveckling är ett regionalt filmresurscentrum för Västra Götalands län. Förvaltningen anordnar bland annat Frame filmfestival. Förvaltningen för kulturutveckling hette tidigare Kultur i Väst.

 20. Kulturenheten Film i Uppsala

  Uppsala

  Kulturenheten hette tidigare Film i Uppland och bildades 1998.

 21. Regionala filmresurscentrums samarbetsråd

  Växjö

  Regionala filmresurscentrums samarbetsråd är en förening för alla Sveriges filmkonsulentverksamheter. Samarbetsrådet är avsett för alla regionala filmkonsulenter som jobbar för att stödja filmproduktion och filmvisning i hela Sverige. Medlemmar...

Kategorin uppdaterades senast 2022-10-23.