Film och rörlig bild (Region Halland)

Kulturavdelningen på Region Halland fungerar som ett regionalt filmresurscentrum för Hallands län.

Det hette tidigare Film i Halland och bildades ursprungligen 1998 och har sedan dess övergått i Film och rörlig bild under Region Halland.

Postadress
Film och rörlig bild (Region Halland)
Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Kontakta
035-17 98 93