Film i Örebro län

Film i Örebro län är ett regionalt filmresurscentrum för Örebro län.

Film i Örebro län bildades 1999.

Postadress
Film i Örebro län
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Kontakta
019-602 70 00