Film Stockholm

Film Stockholm är ett regionalt filmresurscentrum för Stockholms län.

Film Stockholm finns för dig som gör film, ser film och visar film. Det är ett resurscentrum, mötesplats och samordnare för filmpedagogik, filmproduktion och visning- och spridning i hela länet. Du kan vända dig till Film Stockholm om du vill göra en film, få stöd, rådgivning eller bara bolla en bra idé.

Film Stockholm driver även mötesplatsen Filmbasen för unga filmare i Stockholm, och arrangerar dessutom filmfestivalen Stockmotion.

Postadress
Film Stockholm
Kulturförvaltningen
Box 38204
100 64 Stockholm

Kontakta
08-123 378 00