Film i Skåne

Film i Skåne är ett regionalt filmresurscentrum för Skåne län.

Film i Skåne bildades 1995.

Postadress
Film i Skåne
Elis Nilssons väg 5
271 39 Ystad

Kontakta
0411-55 87 50