Förvaltningen för kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling är ett regionalt filmresurscentrum för Västra Götalands län.

Förvaltningen anordnar bland annat Frame filmfestival.

Förvaltningen för kulturutveckling hette tidigare Kultur i Väst.

Postadress
Förvaltningen för kulturutveckling
462 35 Vänersborg

Kontakta
010-441 42 00