Kulturenheten Film i Uppsala

Kulturenheten hette tidigare Film i Uppland och bildades 1998.

Postadress
Kulturenheten Film i Uppsala
Kultur och bildning
751 85 Uppsala

Kontakta
018-611 62 85