Film Västernorrland

Film Västernorrland är ett regionalt filmresurscentrum för Västernorrlands län.

Film Västernorrland hette tidigare Film i Västernorrland och bildades 1996.

Postadress
Film Västernorrland
Norra Järnvägsgatan 8
852 31 Sundsvall

Kontakta
060-658 54 00