Film i Sörmland

Film i Sörmland är ett regionalt filmresurscentrum för Sörmlands (Södermanlands) län.

Film i Sörmland bildades 1999.

Postadress
Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna

Kontakta
016-10 55 16