Film i Öst

Film i Öst är ett regionalt filmresurscentrum för Östergötlands län.

Film i Öst bildades 1998.

Postadress
Film i Öst
Kungsgatan 56
602 33 Norrköping

Kontakta