Filmkulturell verksamhet i Västmanland

Filmkulturell verksamhet vid Landstinget Västmanland fungerar som ett regionalt filmresurscentrum för Västmanlands län.

Verksamheten gick tidigare under namnet Film i Västmanland och bildades 1998.

Postadress
Filmkulturell verksamhet i Västmanland
Landstinget Västmanland
Landstingshuset
721 89 Västerås

Kontakta
021-17 30 00